18 V 1″ Drive MonsterLithium Heavy-Duty Cordless Torque Multiplier (1,000 ft-lb) – CTM1000

Stock:Còn hàng: tại kho / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

0908173345
0908173345
Messenger