3/4″ DR 100-600 Ft Lbs / 169-779 Nm CDI Adjustable Torque Wrench – 6004MFRMH

Stock:Còn hàng: tại kho / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

0908173345
0908173345
Messenger