3/8″ Drive Input, 3/4″ Drive Output 730 ft-lb (1,000 N•m) Compact Manual Torque Multiplier

Stock:Còn hàng: tại kho / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

0908173345
0908173345
Messenger