Torque Wrench, Digital, ControlTech®, Fixed Ratchet Head, 1/2″ Drive, 12.5-250 ft-lb (16.9-339 N•m) – CTECH3R250A

Stock:Còn hàng: tại kho / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

0908173345
0908173345
Messenger