An toàn Sản phẩm

Snap-on cam kết về sự an toàn của tất cả người dùng sản phẩm của chúng tôi. Cam kết này bắt đầu bằng việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm đáp ứng và vượt qua tất cả các tiêu chuẩn an toàn hiện hành thậm chí nó còn vượt xa hơn thế.

  • Các công cụ và thiết bị của chúng tôi được đánh dấu bằng các CẢNH BÁO quan trọng và các thông báo an toàn hướng dẫn sử dụng an toàn.
  • Chúng tôi cung cấp Hướng dẫn chi tiết để sử dụng đúng cách và an toàn khi cần thiết.
  • Chúng tôi có nhiều loại công cụ và thiết bị phù hợp để bạn có thể sử dụng đúng công cụ cho từng công việc.
  • Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị an toàn để bảo vệ bạn vào những lúc bạn cần nguy hiểm.
  • Đưa ra các hành động cần thiết để đảm bảo sử dụng an toàn các sản phẩm – Snap – On luôn nâng cao về Cố Vấn An Toàn cho Sản Phẩm, Cải Tiến An Toàn cho Sản Phẩm và Thu hồi sản phẩm một cách an toàn.

VUI LÒNG XEM LẠI và THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG đã được chỉ định, nếu có, đối với sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc sử dụng.