Môi Trường, Sức Khỏe, An Toàn

Đây là một trong những giá trị mang tính cốt lõi của thương hiệu Snap-On, chúng tôi và các đối tác kinh doanh – nhà phân phối của chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện chính sách này. Nội dung chính của chính sách “Môi Trường, Sức Khỏe, An Toàn” bao gồm những cam kết về bảo vệ, đảm bảo chất lượng của môi trường và phúc lợi về sức khỏe, an toàn cho con người tại nơi làm việc và cộng đồng. Snap-On và các đối tác- nhà phân phối cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng, đồng thời cung cấp một môi trường làm việc an toàn và hoạt động có trách nhiệm với môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là ưu tiên sức khỏe, an toàn và môi trường khi quản lý các sản phẩm và quy trình sản xuất hiện có và phát triển trong tương lai.

Chúng tôi và các đối tác- nhà phân phối luôn thúc đẩy các giá trị về môi trường, sức khỏe & an toàn trong hoạt động cung ứng và đối với các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn tập trung tích hợp các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn trong hoạt động của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết sẽ bảo vệ sức khỏe & an toàn, môi trường cho nhân sự tại nơi làm việc. Mọi hoạt động sẽ tuân thủ theo pháp luật và các quy định hiện hành về môi trường, sức khỏe và an toàn.

Chính sách về môi trường

Snap-On tin các mục tiêu về môi trường sẽ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, cũng như hoạt động kinh doanh của Snap-On và các đối tác. Snap-On và các đối tác-nhà phân phối cam kết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường toàn cầu như một phần trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi.

  • Thực hiện các chính sách về môi trường được để ngăn ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động đến môi trường và cộng đồng
  • Quản lý tất cả các hoạt động để đáp ứng hoặc vượt quá các quy định hiện hành về môi trường
  • Liên tục tìm cách cải thiện hơn nữa hoạt động bảo vệ môi trường của chúng tôi đồng thời đóng góp vào chất lượng và hiệu quả sản xuất của chúng tôi

Một số sáng kiến ​​về môi trường để thúc đẩy và liên tục cải tiến:

  • Hệ thống Quản lý Môi trường Snap-on (EMS) đóng vai trò khuôn khổ và  cho phép chúng tôi đạt được và duy trì các mục tiêu về môi trường, hoạt động và kinh doanh của mình. EMS của chúng tôi cho phép chủ động quản lý các yêu cầu và thời hạn quy định cũng như hoàn thành các hành động khắc phục. Việc kiểm tra hiệu suất của chúng tôi theo các mục tiêu và nguyên tắc đã nêu của EMS đảm bảo giá trị liên tục của hệ thống.
  • Hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện thường xuyên tại các nhà máy của Snap-On & các đối tác – nhà phân phối của chúng tôi. Hoạt động này để xác minh rằng chúng tôi đang đáp ứng các yêu cầu quốc gia cũng như các tiêu chuẩn nội bộ. Các hoạt động tự đánh giá và đánh giá nội bộ của chúng tôi còn vượt xa việc tuân thủ đơn giản các yêu cầu quy định, giúp gia tăng hiệu suât hoạt động.
  • Chúng tôi duy trì Kiểm kê  các khí thải nhà kính và gửi dữ liệu của mình hàng năm cho Dự án công bố các-bon như một phương tiện để tích hợp hơn nữa các rủi ro và cơ hội khí hậu vào thực tiễn kinh doanh của chúng tôi và thông báo cho các nhà đầu tư về kết quả hoạt động môi trường của chúng tôi.
  • Các cơ sở và các đối tác của chúng tôi luôn cố gắng bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên thông qua việc sử dụng và tái sử dụng một cách thận trọng, cố gắng loại bỏ hoặc giảm thiểu chất thải và ô nhiễm tại nguồn của nó, đồng thời xử lý đúng cách hoặc xử lý hiệu quả bất kỳ chất thải nào không được tái chế.

Chính sách về Sức khỏe & An toàn

Snap-On và các đối tác-nhà phân phối của chúng tôi luôn cam kết về chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Đây là một mục mà chúng tôi luôn ưu tiên trong quá trình hoạt động, các yếu tố về an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các sản phẩm của chúng tôi luôn thiết kế để vận hành an toàn, duy trì an toàn trong quá trình làm việc.

Chúng tôi đầu tư vào sự an toàn và nâng cao tầm quan trọng của an toàn lao động và sản phẩm trong tất cả các cấp của tổ chức:

  • Kết quả an toàn toàn cầu được thông báo hàng tháng. Những thông tin liên lạc này nêu bật các thông tin an toàn và các phương pháp hay nhất, cũng như giải quyết các sự cố và bài học kinh nghiệm. Thông tin này được củng cố tại các cuộc họp của Người quản lý An toàn hàng tháng.
  • Chúng tôi và các đối tác kinh doanh – nhà phân phối luôn tiến hành đánh giá hoạt động, bao gồm cả các yếu tố an toàn và rủi ro khác.
  • Mọi cộng sự của Snap-on – đối tác kinh doanh – nhà phân phối phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các hành vi an toàn và hoạt động an toàn. Chúng tôi tự hào rằng thông qua những nỗ lực này và sự tập trung đồng bộ vào việc phát triển văn hóa an toàn mạnh mẽ,giảm thiểu các sự cố – đảm bảo chất lượng an toàn cho sản phẩm & hoạt động sản xuất, kinh doanh của Snap-On với các đối tác và nhà phân phối của chúng tôi.