Cần Siết Lực 3/8″ Dr 100-750 In Lbs / 14.1-81.9 Nm CDI Adjustable – 7502MRMH

Stock:Còn hàng: in warehouse / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

 

🔻 Xem thêm Cần Siết Lực Điều Chỉnh CDI

10002MRMH – Cần Siết Lực 3/8″ Dr 150-1000 In Lbs / 19.8-110.2 Nm CDI Adjustable

25003MRMH – Cần Siết Lực 1/2″ Dr 300-2500 In Lbs / 39.6-279.9 Nm CDI Adjustable

0908173345
0908173345
Messenger