Cần Siết Lực CDI 3/8″ DR 5-75 Ft Lbs / 10.2-98.3 Nm Adjustable – 752MFRMH

Stock:Còn hàng: tại kho / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

 

🔻 Xem thêm Cần Siết Lực Điều Chỉnh CDI

1002MFRMH – Cần Siết Lực CDI 3/8″ DR 10-100 Ft Lbs / 16.9-132.2 Nm Adjustable

1503MFRMH – Cần Siết Lực CDI 1/2″ DR 20-150 Ft Lbs / 34-197 Nm Adjustable

2503MFRMH – Cần Siết Lực CDI 1/2″ DR 30-250 Ft Lbs / 47-332 Nm Adjustable

4004MFRMH – Cần Siết Lực CDI 3/4″ DR 80-400 Ft Lbs / 85-491 Nm Adjustable

0908173345
0908173345
Messenger