Tua Vít Siết Lực Có Thể Điều Chỉnh – QDRIVER2

Stock:Còn hàng: in warehouse / US origin

Nhận báo giá
Get a quote now

 

🔻 Xem thêm Tua Vít Siết Lực Có Thể Điều Chỉnh

QDRIVER3 – Dải lực 3–15 in-lb (34–169 N•cm)

QDRIVER4 – Dải lực 5–40 in-lb (56–451 N•cm)

0908173345
0908173345
Messenger